कार्यक्रम

*_👉🏻समाज बांधवांचा सत्कार समारंभ_* *_👉
सत्कार समारंभ
सत्कार समारंभ
सत्कार समारंभ
जानेवारी बैठक
केजेफोसीआ अमरावती तर्फे राज्यस्तरीय
जालना जिल्हा माळी महासंघ तर्फे चंदनझ
आम सभा
अमरावती कार्यशाळा
नांदुरा कार्यशाळा
भुसावळ कार्यशाळा