साहित्य

महात्मा फुले समग्र वाङ्मय
माळी महासंघ प्रार्थना
Reservation Policy for Admission and Appointment
शासकीय योजना माहिती पुस्तिका
Maharashtra Delimitation
निळू फुले
आम सभा भाषण
सावित्रीबाई फुले चरित्र
जोतीबा फुले चरित्र व कार्य
परीवर्तनवादी संघटण माळी महासंघ
सामाजिक अस्मितेसाठी माळी समाज स्वव्यवस्थेने रस्त्यावर उतरू शकतो हे माळी महासंघ ने सिद्ध करून दाखवले ::१ जानेवारी फुले दाम्पत्य सन्मान दिन रॅली आता बनली माळी समाजाच्या अस्मितेची रॅली