मेंबर नोंदणी

कृपया अर्ज भरताना इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात यावा.

सदस्यता अर्ज

प्रति ,

अध्यक्ष /सचिव

माळी महासंघ

तारीख : 20/07/24

मी माळी महासंघ या संस्थेचा सभासद होण्यास इच्छुक आहे.

वैयक्तिक माहीती

पत्ता

जन्म तारीख( माहिती असल्यास )

रक्तगट( माहिती असल्यास )

शिक्षण

व्यावसायीक माहिती