मेंबर नोंदणी

हि सभासद नोंदणी तात्पुरती नोंदणी आहे, आपले नोंदणी शुल्क जमा झाल्यानंतर आपलं सभासदत्व कायम करण्यात येईल व कृपया अर्ज भरताना इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात यावा.

सदस्यता अर्ज

प्रति ,

अध्यक्ष /सचिव

माळी महासंघ

तारीख : 18/01/22

पदाधिकारी होण्यास इच्छुक असल्यास आजीवन सभासद होणे अनिवार्य आहे .

मी माळी महासंघ या संस्थेचा आजिवन /वार्षीक /सभासद होण्यास इच्छुक असून

वार्षीक सभासद शुल्क

आजीवन सभासद शुल्क

भरण्यास तयार आहे .

वैयक्तिक माहीती

पत्ता

जन्म तारीख( माहिती असल्यास )

रक्तगट( माहिती असल्यास )

शिक्षण

व्यावसायीक माहिती