विश्वस्त मंडळ

Mr. AVINASH THAKRE
श्री. अविनाश निळकंठ ठाकरे
राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री. रवींद्र काशीनाथ अंबाडकर
राष्ट्रीय सरचिटणीस
श्री. अरुण नारायण तिखे
राष्ट्रीय प्रदेश ऊपाधक्ष तथा अधक्ष महाराष्ट्र प्रदेश
प्रा . नानासाहेब यशवंतराव कांडलकर
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष
श्री. काळुराम नामदेव गायकवाड
राष्ट्रीय ऊपाधक्ष
संतोषअण्णा लोंढे
राष्ट्रीय ऊपाधक्ष
श्री. कैलास शामराम महाजन
राष्ट्रीय सचिव
श्री. भारत सिद्धेश्वर माळी
राष्ट्रीय सचिव
संतोष जमधडे
राष्ट्रीय सहसचिव
श्रीमती वनीता लोंढे
राष्ट्रीय अधक्ष महिला आघाडी
श्रीमती वर्षा श्रीकांत गोडे
राष्ट्रीय सदस्य