विश्वस्त मंडळ

Mr. AVINASH THAKRE
श्री. अविनाश निळकंठ ठाकरे
अध्यक्ष
श्री. रवींद्र काशीनाथ अंबाडकर
सचिव
श्री. अरुण नारायण तिखे
उपाध्यक्ष
श्री. डॉ. राजू यशवंत जाधव
उपाध्यक्ष
प्रा . नानासाहेब यशवंतराव कांडलकर
कोषाध्यक्ष
श्री. काळुराम नामदेव गायकवाड
सहकोषाध्यक्ष
श्री. कैलास शामराम महाजन
सहसचिव
श्री. अनिल चुनीलाल नळे
प्रसिद्धीसचिव
श्री. भारत सिद्धेश्वर माळी
सदस्य
श्रीमती वर्षा श्रीकांत गोडे
सदस्य