Back

झालेले कार्यक्रम

भुसावळ कार्यशाळाDate: 19-May-2018


माळी महासंघ कार्यशाळा दिनांक १९ मे २०१८ भुसावळ जिल्हा जळगाव येथे पार पडली. तसेच माळी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अविनाशजी ठाकरे व त्यांचे चमू उपस्थित होते.