Back

झालेले कार्यक्रम

नांदुरा कार्यशाळाDate: 02-Jun-2018


माळी महासंघ कार्यशाळा दिनांक २ जून  २०१८ नांदुरा  जिल्हा बुलढाणा  येथे पार पडली. तसेच माळी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अविनाशजी ठाकरे व त्यांचे चमू उपस्थित होते.