Back

झालेले कार्यक्रम

आम सभाDate: 17-Jul-2018


माळी महासंघाची ची आम सभा दि. 17/07/2018 मंगळवार रोजी सकाळी 12.00 वाजता महात्मा फुले शिक्षण संस्था रेशिमबाग रोड नागपूर, संस्थेचे अध्यक्ष मा. अविनाशजी ठाकरे यांच्या अध्यक्षते खाली आयोजित केली आहे.