Back

झालेले कार्यक्रम

अमरावती कार्यशाळाDate: 08-Jun-2018


माळी महासंघ कार्यशाळा दिनांक ८ जून  २०१८ अमरावती  येथे पार पडली. तसेच माळी महासंघाचे अध्यक्ष श्री. अविनाशजी ठाकरे व त्यांचे चमू उपस्थित होते.,,,